SME SERIES 

Suction Blasting Machine

Image

             เป็นเครื่องพ่นทรายรุ่นเริ่มต้น เหมาะสำหรับการลอกสนิมชิ้นงานขนาดเล็กใช้ทรายเพียง 200 g. ก็สามารถเริ่มพ่นได้ ใช้ทรายน้อยทำให้ไม่เกิดการสิ้นเปลืองไม่ล้นออกมานอกเครื่อง ควบคุมการทำงานด้วยระบบสวิทซ์เท้า (Foot Switch) เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน

เพิ่มความปลอดภัยด้วยสวิตซ์เท้าที่ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้า DC ป้องกันไฟดูด สามารถปรับรูปแบบการใช้สิตซ์เท้า 3 รูปแบบสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า

• แสดงเวลาพ่นทราย ทำให้สามารถกำหนดระยะเวลา และ จำนวนงานและ ยังเก็บสถิติการพ่นได้อีกด้วย

• ช่องสอดมือสำหรับพ่นทรายเป็นแบบไฟเบอร์กลาสหุ้มด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทาน และป้องกันไฟฟ้าสถิต

กระจกสำหรับมองขณะพ่นทรายยังถูกออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถมองชิ้นงานได้อย่างชัดเจน และ ทนแรงกระเเทกของเม็ดทราย ง่ายต่อการซ่อม และราคาย่อมเยาว์

 Dimension  800 x 800 x 1650 mm.
 Work Space  800 x 520 x 710 mm. 
 Nozzle  Ceramic / Boron
 Dust Collector  Internal
 Filter  Bagfilter
 Total electric power  0.5 HP