สนใจสอบถามข้อมูล / ใบเสนอราคา (Please refill contact form)

แผนที่การเดินทาง (Google Map)


AIB ENGINEERING CO., LTD. (THAILAND)

134/1 Moo.1 Nonghong Sub district Phantong District Chonburi 20160
Tel.: 038-451724 
Hot line  : 09-7040-9095 ,  08-1410-0905 , 08-1827-7452 
Fax: 038-451427
Email: sale@blastburn.com 
          tn@blastburn.com , aib@blastburn.com      
Website: www.blastburn.com


PT.KINETO GLOBALING (INDONESIA) 
JEFFRI INDRA

JI. Pardise Timur Raya Blok G2 No.7 Sunter Agung, Jakarta 14350 indonesia. 
Tel.:+62 816 917 249,+62 21 6457 281/82
Fax: +62 21 6583 3504
Email: jeffri.indra@kineto.or.idABM VIETNAM TECH CO., LTD. (VIETNAM)

972/22 Ouang Trung Str., W.8, Go Vap D., 
Ho Chi Min City, Vietnam.
Tel : +848 6272 6048
Hot Line : +84 82 77 63 64
Website: www.abmvietnam.com
บริษัท เอไอบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 134 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี 20160 (ประเทศไทย)

AIB Engineering Co., Ltd. 
134 Moo 1. Nong hong Sub-District, Phantong District,
Chonburi Province 20160 (Thailand)

 

Automation Inteligent shot blasting machine over 18 years experience, our products are widely accepted by domestic and international customer in various industries.

Burn Blasting Beyond.

โทรศัพท์ : 0-3845-1724  |  
              08-1410-0905 | 09-7040-9095                                      08-1827-7452 | 06-2559-6565
              08-4350-8582
แฟ็กซ์ :     0-3845-1427
อีเมล์ : sale@blastburn.com

TEL : 0-3845-1724  |         
        08-1410-0905 | 09-7040-9095                                      08-1827-7452 | 06-2559-6565
        08-4350-8582
FAX : 0-3845-1427
EMAIL : sale@blastburn.com